21.11.2020 – Las Bródnowski

W związku z panującymi obostrzeniami postanowiliśmy również sprint schować do lasu. Mamy listopad, roślinność nie jest już zbyt bujna, zatem las będzie w większości przyjemny do biegania.

Biuletyn nr 1 w pliku PDF do pobrania. Komunikat techniczny pojawi się w środę w nocy. Listy startowe w czwartek w nocy.

Organizator: KS Spójnia Warszawa, Warszawsko-Mazowiecki Związek Orientacji Sportowej

Centrum zawodów: parking leśny przy skrzyżowaniu Kondratowicz i Przy Grodzisku, 52°17’33.5″N 21°03’27.9″E – tutaj

Mapa: Park Leśny Bródno 2, aktualność jesień 2019 z poprawkami jesień 2020, autor Jerzy Parzewski

Program zawodów:

  • 9:30-10:30 Biuro Zawodów
  • 11:00 Start pierwszego zawodnika
  • 13:00 Zamknięcie mety
  • Dekoracja zwycięzców odbędzie się w miarę kończenia się kategorii lub korespondencyjnie

Kategorie: zgodnie z przepisami PZOS

Wpisowe: Zawodnicy zarejestrowani w WMZOS z kategorii KM12-18 start bezpłatny; KM10, 10N, 10R – 10zł; KM20+ – 20zł. Wpisowe:

  • płatne na konto sekcji: ING Bank nr 76 1050 1038 1000 0090 4304 3687 z dopiskiem WOM2020_[nazwa klubu/nazwisko]
  • gotówką w centrum zawodów

Zgłoszenia do czwartku! do 19.11.2020 poprzez formularz na stronie PZOS lub formularz online (cyklu Z Mapą Na Spacer – wybierz Etap 3 oraz podaj kategorię)